SELAMAT DATANG KE LAMAN PORTAL SAM PASIR PANJANG.

Wednesday, August 11, 2010

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang     seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

No comments:

Post a Comment

SALAM SAM PASIR PANJANG

SALAM SAM PASIR PANJANG

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Popular Posts