SELAMAT DATANG KE LAMAN PORTAL SAM PASIR PANJANG.

Friday, August 12, 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.
MISI

MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDKAN YANG BERTARAF DUNIA
BAGI MEMPERKEMBANGKAN POTENSI SEPENUHNYA DAN
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MALAYSIA

MATLAMAT

· Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

· Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.

· Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara

· Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

SALAM SAM PASIR PANJANG

SALAM SAM PASIR PANJANG

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Popular Posts